Мисия и Визия

12

Нашата основна ценност е честността, взаимопомощта и развитието, обмен на опит, фокус върху клиентите и пазара.

Нашата мисия е да доставяме надеждни звукоизолирани материали за тежки условия и инженерен подход към критичната звукоизолация.

МИСИЯ

Мисията на VINCO е да предоставя специализирани услуги в областта на звукоизолация и акустика, като гарантира чрез своя опит и професионализъм качеството на своите продукти и услуги, насърчавайки адекватни условия на труд за своите работници и зачитайки околната среда.

ВИЗИЯ

VINCO възнамерява да бъде референтна компания в технологичния сектор за производство на звукоизолиращи материали, с високи стандарти за качество, подкрепени от сертифицирането на нашите умения в новите нововъзникващи технологии.

Вярваме, че новият производствен капацитет и съоръжения ни позволяват да задоволим нуждите на нашите клиенти и нови проекти, за да предоставим най -доброто обслужване с най -добро качество.