Cenhadaeth a Gweledigaeth

12

Ein prif werth yw gonestrwydd, cyd-gymorth, a datblygu, cyfnewid profiad, canolbwyntio ar gwsmeriaid a'r farchnad.

Ein cenhadaeth yw darparu deunyddiau gwrthsain dibynadwy ar gyfer amgylcheddau garw ac agwedd beirianyddol tuag at wrthsain sain beirniadol.

CENHADAETH

Cenhadaeth VINCO yw darparu gwasanaethau arbenigol ym maes gwrthsain ac acwstig, gan warantu trwy ei brofiad a'i broffesiynoldeb ansawdd ei gynhyrchion a'i wasanaethau, gan hyrwyddo amodau gwaith digonol i'w weithwyr a pharchu'r amgylchedd.

GWELEDIGAETH

Mae VINCO yn bwriadu bod yn gwmni cyfeirio yn y sector technolegol o gynhyrchu deunyddiau gwrthsain, gyda safonau ansawdd uchel yn cael eu cefnogi gan ardystio ein sgiliau mewn technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg.

Credwn fod y gallu a'r cyfleusterau cynhyrchu newydd yn caniatáu inni ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid a phrosiectau newydd, er mwyn darparu'r gwasanaeth gorau, o'r ansawdd gorau.