მისია და ხედვა

12

ჩვენი მთავარი ღირებულება არის პატიოსნება, ურთიერთდახმარება და განვითარება, გამოცდილების გაცვლა, მომხმარებელზე და ბაზარზე ორიენტირება.

ჩვენი მისიაა მიაწოდოს საიმედო ხმის გამაძლიერებელი მასალები მკაცრი გარემოებისთვის და საინჟინრო მიდგომა კრიტიკული ხმის იზოლაციის მიმართ.

ᲛᲘᲡᲘᲐ

VINCO– ს მისიაა უზრუნველყოს სპეციალიზებული სერვისები ხმის გამაძლიერებლისა და აკუსტიკის სფეროში, მისი გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმით გარანტირებული მისი პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხი, მისი თანამშრომლებისთვის სამუშაო პირობების ხელშეწყობა და გარემოს პატივისცემა.

ხედვა

VINCO აპირებს იყოს საცნობარო კომპანია ხმის საიზოლაციო მასალების წარმოების ტექნოლოგიურ სექტორში, მაღალი ხარისხის სტანდარტებით, რომელსაც მხარს უჭერს ჩვენი განვითარებადი ტექნოლოგიების ჩვენი უნარების სერტიფიცირება.

ჩვენ გვჯერა, რომ ახალი საწარმოო შესაძლებლობები და საშუალებები საშუალებას გვაძლევს დავაკმაყოფილოთ ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნილებები და ახალი პროექტები, რათა უზრუნველვყოთ საუკეთესო მომსახურება, საუკეთესო ხარისხით.