Мисија и визија

12

Нашата главна вредност е чесноста, меѓусебната помош и развојот, размена на искуство, фокус на клиентите и пазарот.

Нашата мисија е да испорачаме сигурни звучно изолирани материјали за сурови средини и инженерски пристап кон критично озвучување.

МИСИЈА

Мисијата на ВИНКО е да обезбеди специјализирани услуги во областа на звучно изолирана и акустична, гарантирајќи преку своето искуство и професионалност квалитетот на своите производи и услуги, промовирајќи соодветни услови за работа за своите работници и почитувајќи ја животната средина.

ВИЗИЈА

VINCO има намера да биде референтна компанија во технолошкиот сектор за производство на звукоизолирани материјали, со високи стандарди за квалитет поддржани со сертификат за нашите вештини во новите технологии во развој.

Веруваме дека новиот производствен капацитет и капацитети ни овозможуваат да ги задоволиме потребите на нашите клиенти и нови проекти, со цел да обезбедиме најдобра услуга, со најдобар квалитет.