Эрхэм зорилго ба алсын хараа

12

Бидний гол үнэ цэнэ бол үнэнч шударга байдал, харилцан туслалцаа, хөгжил, туршлага солилцох, үйлчлүүлэгчид болон зах зээлд төвлөрөх явдал юм.

Бидний эрхэм зорилго бол хүнд хэцүү орчинд найдвартай дуу чимээ тусгаарлагч материалыг хүргэх, чухал дуу чимээ тусгаарлагчийн инженерийн арга юм.

МИССИОН

VINCO -ийн эрхэм зорилго бол дуу чимээ, акустик чиглэлээр мэргэшсэн үйлчилгээ үзүүлэх, туршлага, мэргэжлийн ур чадвараараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарыг баталгаажуулах, ажилчдынхаа ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, хүрээлэн буй орчныг хүндэтгэх явдал юм.

ХАРАА

VINCO нь дуу чимээ тусгаарлагч материал үйлдвэрлэх технологийн салбарт лавлагаа өгөх компани болох зорилготой бөгөөд өндөр чанартай стандартыг ашиглан шинээр гарч ирж буй технологийн ур чадвараа баталгаажуулсан болно.

Үйлдвэрлэлийн шинэ хүчин чадал, байгууламж нь үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангах, шинэ төслүүдийг хамгийн сайн үйлчилгээгээр хангах, хамгийн сайн чанартай болгох боломжийг олгодог гэж бид үзэж байна.