Misia a vízia

12

Našou hlavnou hodnotou je poctivosť, vzájomná pomoc a rozvoj, výmena skúseností, zameranie na zákazníka a trh.

Našim poslaním je dodať spoľahlivé zvukotesné materiály pre drsné prostredie a technický prístup k kritickej zvukovo izolačnej.

POSLANIE

Poslaním VINCO je poskytovať špecializované služby v oblasti zvukovo izolačných a akustických zariadení, ktoré prostredníctvom svojich skúseností a profesionality zaručujú kvalitu svojich výrobkov a služieb, presadzovanie primeraných pracovných podmienok pre svojich zamestnancov a rešpektovanie životného prostredia.

VÍZIA

VINCO má v úmysle byť referenčnou spoločnosťou v technologickom sektore výroby zvukovo izolačných materiálov s vysokými štandardmi kvality podporenými certifikáciou našich schopností v nových rozvíjajúcich sa technológiách.

Veríme, že nová výrobná kapacita a zariadenia nám umožňujú uspokojiť potreby našich zákazníkov a nové projekty s cieľom poskytovať najlepšie služby v najlepšej kvalite.