Mission & Vision

12

Vårt främsta värde är ärlighet, ömsesidig hjälp och utveckling, erfarenhetsutbyte, kund- och marknadsfokus.

Vårt uppdrag är att leverera pålitliga ljudisolerade material för tuffa miljöer och en teknisk metod för kritisk ljudisolering.

UPPDRAG

VINCOs uppdrag är att tillhandahålla specialiserade tjänster inom området ljudisolerade och akustiska, genom att genom sin erfarenhet och professionalism garantera kvaliteten på sina produkter och tjänster, främja lämpliga arbetsförhållanden för sina anställda och respektera miljön.

SYN

VINCO har för avsikt att vara ett referensföretag inom den tekniska sektorn för produktion av ljudisolerande material, med höga kvalitetsstandarder som stöds av certifieringen av våra färdigheter inom ny framväxande teknik.

Vi tror att den nya produktionskapaciteten och anläggningarna gör att vi kan tillgodose våra kunders behov och nya projekt för att kunna ge bästa service, bästa kvalitet.