Gymnasium

Akustiska tillämpningar i gymnastiksal

Gå in i en gymnastiksal och du kan höra ekot från dina fotsteg när ljudet rikoscherar från golv, väggar och tak.På vissa gym kan ekot vara så länge som 10 sekunder!Det överdrivna efterklangsfältet är den främsta anledningen till att gymnastiksalar är ett av de mest utmanande utrymmena av alla för att installera ett ljudsystem.

Oftare än inte måste dessa utrymmen inte bara fungera som en idrottsplats, de är ofta ålagda att användas som en samlingslokal.Detta innebär att det måste finnas tillräcklig akustisk behandling för att dämpa efterklangsfältet så att rimlig förståelighet kan uppnås.Akustikpanelerna ska sömlöst integreras med omgivningen, både ur estetisk och praktisk synpunkt.Akustikpanelerna måste till exempel kunna hantera missbruket från fotbollar, basketbollar och alla andra former av projektiler som säkert kommer att skjutas upp av eleverna under speltiden.

Det slutliga målet på ett gym är att öka ljudsystemets förståelighet samtidigt som man säkerställer att installationen tar itu med de faror som säkert kommer att spela in.

Definiera problemet
Om vi ​​tittar på en typisk gymnastiksal så riktar sig ljud från högtalaranläggningen (PA) till publiken.Rösten förstärks som ett sätt att vara tillräckligt hög för att övermanna folkmassan.Ljud som reflekteras från hårda ytor genererar första ordningens och sekundära reflektioner som orsakar en kakofoni av eko.Hjärnan måste på en gång försöka förstå vad som sägs, samtidigt som den försöker ignorera folkmassor och det reverberande fältet.I takt med att ljudsystemets nivå höjs blir rummet överexalterat, problemet förvärras och oftare än inte introduceras gnisslande feedback.

体育馆

健身房

Akustiska produkter som används i Gymnasium

Ljudisoleringspaneler kan hjälpa till att absorbera ytterligare ljud från musik, berättelser, interaktiva skärmar och omgivningsljud som är vanligt på museer.Vi erbjuder en mängd olika storlekar, material och former för att möta de unika kraven på museiestetik.Till exempel kan vårt team skapa anpassade akustikpaneler för att möta din storlek, form och tygspecifikationer.

Eller, Art Acoustic Panels låter dig lägga till digitalt tryck på det ljudabsorberande skivsubstratet under hela utställningen.

Ljudbaffeln är installerad på takets hårdvara och är knappast märkbar i miljön.

Akustiska tillämpningar är inte begränsade till utställningar och visningar.Överväg att lägga till ljudbehandling i allmänna utrymmen och mötesplatser.Dupages barnmuseum använde konstnärliga akustikpaneler i sitt barncafé för att förbättra områdets ljud och visuella effekter.