Kompaniýanyň tertibi

大门 图

Şençzhenen Winko ses izolýasiýa materiallary Co., Ltd.köp ýyllap ses izolýasiýa materiallarynda ýöriteleşendir we gözleg we gözleg, önüm öndürmek, satmak we satuwdan soňky hyzmat bilen üpjün edýär.

“Vinco” önümleri işjeňlik bölümi, izolýasiýa panelleri, ses izolýasiýa köpükleri, diwar ses izolýasiýasy, pol ses izolýasiýasy, potolokdan izolýasiýa, turba ses izolýasiýasy, akustiki paneller, akustiki izolýasiýa, ses siňdiriji paneller, izolýasiýa materiallary, ses siňdiriji köpükler we ş.m.

“Vinco” dünýäni synlaýarka ýerli güýçlere ünsi jemledi, güýçli innowasiýa, ygtybarly hil we ýokary çykdajyly öndürijilik, “Vinco” önümleri müşderilerde gaty meşhur boldy.

Biziň işimiz, gözleg we önümçilik bilen meşgullanýan we has köp işlemek üçin ökde hünärmen bolmak.

Önümimizi ýokary hilli üpjün etmek üçin awtomatiki usulda kompýuter bilen dolandyrylýan maşynlar we hünärmen tehniki işgärler bar.Annualyllyk satuwymyz 500,000 inedördül metre çenli ses izolýasiýa materiallary, akustiki önümler, göçürilýän bölek, birleşdirilen materiallar bolup biler.Uzak möhletli işewür hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak üçin zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Size iň gowy hyzmaty, ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny hödürläris.

1

机器 图

隔音 毡 库存

聚酯 纤维 吸音 板