Bảng âm thanh bằng vải

 • Acoustic room, fabric wall panels, fabric wrapped acoustic panels, acoustic of sound

  Phòng cách âm, tấm vách bằng vải, tấm cách âm bọc vải, cách âm của âm thanh

  Phòng tiêu âm, tấm vách vải, tấm tiêu âm bọc vải, tấm tiêu âm có phổ hấp thụ âm rộng và hệ số hấp thụ âm cao, hiệu quả tiêu âm tốt hơn đến tần số thấp, trung và cao. Khả năng chịu nhiệt độ cao, chống đóng băng và chống lão hóa là những đặc điểm chất lượng chính của tấm cách âm bằng vải. Những đặc điểm này đạt được nhiều ứng dụng của bảng âm thanh bằng vải.
  Cấp độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp độ quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp độ E1 cấp quốc gia. Với tính linh hoạt tốt, bảng âm thanh bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

   

 • Fabric wrapped,sound panels,soundproof fabric,sound absorbing panels

  Vải bọc, tấm cách âm, vải cách âm, tấm tiêu âm

  Tấm bọc vải, tấm tiêu âm, tấm cách âm, tấm tiêu âm, tấm tiêu âm có phổ tiêu âm rộng và hệ số tiêu âm cao, cho hiệu quả tiêu âm tốt hơn đến tần số thấp, trung và cao. Khả năng chịu nhiệt độ cao, chống đóng băng và chống lão hóa, chịu được tuổi thọ là những đặc điểm chất lượng chính của tấm tiêu âm bằng vải.
  Cấp độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp độ quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp độ E1 cấp quốc gia. Với tính linh hoạt tốt, bảng âm thanh bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

 • Acoustic fabric, acoustic fabric panels, acoustic panel soundproof, acoustic panel board

  Vải cách âm, tấm vải cách âm, tấm cách âm tấm cách âm, tấm cách âm

  Vải tiêu âm, tấm vải tiêu âm, tấm tiêu âm, tấm tiêu âm, tấm tiêu âm có phổ hấp thụ âm rộng và hệ số hấp thụ âm cao, và hiệu quả tiêu âm tốt hơn đến tần số thấp, trung bình và cao. Khả năng chịu nhiệt độ cao, chống đóng băng và chống lão hóa là những đặc điểm chất lượng chính của tấm cách âm bằng vải. Những đặc điểm này đạt được nhiều ứng dụng của bảng âm thanh bằng vải.
  Cấp độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp độ quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp độ E1 cấp quốc gia. Với tính linh hoạt tốt, bảng âm thanh bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

 • Decorative wall panels, fabric wrapped panel, acoustic panel material, acoustic sound panel

  Tấm tường trang trí, tấm bọc vải, vật liệu tấm cách âm, tấm cách âm

  Tấm tường trang trí, tấm bọc vải, vật liệu tấm tiêu âm, tấm tiêu âm có phổ hấp thụ âm thanh rộng và hệ số hấp thụ âm thanh cao, đồng thời có tác dụng hấp thụ âm thanh tốt hơn đối với tần số thấp, trung bình và cao. Khả năng chịu nhiệt độ cao, chống đóng băng và chống lão hóa, chịu được tuổi thọ là những đặc điểm chất lượng chính của tấm tiêu âm bằng vải.
  Cấp độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp độ quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp độ E1 cấp quốc gia. Với tính linh hoạt tốt, bảng âm thanh bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

 • Hanging acoustic panels, acoustic panel price, sound absorbing fabric

  Treo tấm tiêu âm, giá tấm tiêu âm, vải tiêu âm

  Tấm tiêu âm treo, giá tấm tiêu âm, vải tiêu âm có phổ tiêu âm rộng và hệ số tiêu âm cao, cho hiệu quả tiêu âm tốt hơn đến tần số thấp, trung và cao. Khả năng chịu nhiệt độ cao, chống đóng băng và chống lão hóa là những đặc điểm chất lượng chính của tấm cách âm bằng vải. Những đặc điểm này đạt được nhiều ứng dụng của bảng âm thanh bằng vải.
  Cấp độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp độ quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp độ E1 cấp quốc gia. Với tính linh hoạt tốt, bảng âm thanh bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.