Bảng âm thanh vải

 • Treo tấm tiêu âm, giá tấm tiêu âm, vải tiêu âm

  Treo tấm tiêu âm, giá tấm tiêu âm, vải tiêu âm

  Tấm tiêu âm treo, giá tấm tiêu âm, vải tiêu âm có phổ hấp thụ âm thanh rộng và hệ số tiêu âm cao, có tác dụng tiêu âm tốt hơn ở tần số thấp, trung bình và cao.Khả năng chịu nhiệt độ cao, khả năng chống đóng băng và chống lão hóa, khả năng chống chịu là những đặc tính chất lượng chính của bảng cách âm bằng vải.Những đặc điểm này đạt được phạm vi ứng dụng rộng rãi của bảng âm thanh bằng vải.
  Mức độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp quốc gia E1.Với tính linh hoạt tốt, tấm cách âm bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

 • Tấm ốp tường trang trí, tấm bọc vải, chất liệu tấm cách âm, tấm cách âm

  Tấm ốp tường trang trí, tấm bọc vải, chất liệu tấm cách âm, tấm cách âm

  Tấm tường trang trí, tấm bọc vải, vật liệu tấm cách âm, tấm cách âm có phổ hấp thụ âm thanh rộng và hệ số hấp thụ âm thanh cao, có tác dụng hấp thụ âm thanh tốt hơn ở tần số thấp, trung bình và cao.Khả năng chịu nhiệt độ cao, khả năng chống đóng băng và tan băng và lão hóa, khả năng chống chịu là những đặc tính chất lượng chính của bảng tiêu âm vải. Những đặc điểm này đạt được phạm vi ứng dụng rộng rãi của bảng tiêu âm vải.
  Mức độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp quốc gia E1.Với tính linh hoạt tốt, tấm cách âm bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

 • Tấm vải tiêu âm, tấm vải tiêu âm, tấm tiêu âm cách âm, tấm tiêu âm

  Tấm vải tiêu âm, tấm vải tiêu âm, tấm tiêu âm cách âm, tấm tiêu âm

  Vải cách âm, tấm vải cách âm, tấm cách âm, tấm cách âm có phổ hấp thụ âm thanh rộng và hệ số hấp thụ âm thanh cao, có tác dụng hấp thụ âm thanh tốt hơn ở tần số thấp, trung bình và cao.Khả năng chịu nhiệt độ cao, khả năng chống đóng băng và chống lão hóa, khả năng chống chịu là những đặc tính chất lượng chính của bảng cách âm bằng vải.Những đặc điểm này đạt được phạm vi ứng dụng rộng rãi của bảng âm thanh bằng vải.
  Mức độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp quốc gia E1.Với tính linh hoạt tốt, tấm cách âm bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

 • Tấm bọc vải, tấm cách âm, tấm cách âm, tấm tiêu âm

  Tấm bọc vải, tấm cách âm, tấm cách âm, tấm tiêu âm

  Vải bọc, tấm cách âm, vải cách âm, tấm tiêu âm có phổ hấp thụ âm thanh rộng và hệ số hấp thụ âm thanh cao, có tác dụng hấp thụ âm thanh tốt hơn ở tần số thấp, trung bình và cao.Khả năng chịu nhiệt độ cao, khả năng chống đóng băng và tan băng và lão hóa, khả năng chống chịu là những đặc tính chất lượng chính của bảng tiêu âm vải. Những đặc điểm này đạt được phạm vi ứng dụng rộng rãi của bảng tiêu âm vải.
  Mức độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp quốc gia E1.Với tính linh hoạt tốt, tấm cách âm bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.

 • Phòng cách âm, tấm ốp tường vải, tấm cách âm bọc vải, cách âm âm thanh

  Phòng cách âm, tấm ốp tường vải, tấm cách âm bọc vải, cách âm âm thanh

  Phòng cách âm, tấm tường vải, tấm cách âm bọc vải, âm thanh có phổ hấp thụ âm thanh rộng và hệ số hấp thụ âm thanh cao, đồng thời có hiệu ứng hấp thụ âm thanh tốt hơn ở tần số thấp, trung bình và cao.Khả năng chịu nhiệt độ cao, khả năng chống đóng băng và chống lão hóa, khả năng chống lão hóa là những đặc tính chất lượng chính của bảng điều khiển âm thanh bằng vải.Những đặc điểm này đạt được phạm vi ứng dụng rộng rãi của bảng âm thanh bằng vải.
  Mức độ phòng cháy chữa cháy đạt cấp quốc gia B, và bảo vệ môi trường là cấp quốc gia E1.Với tính linh hoạt tốt, tấm cách âm bằng vải được làm bằng vật liệu mềm.