Sứ mệnh & Tầm nhìn

12

Giá trị chính của chúng tôi là sự trung thực, hỗ trợ lẫn nhau và phát triển, trao đổi kinh nghiệm, tập trung vào khách hàng và thị trường.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các vật liệu cách âm đáng tin cậy cho môi trường khắc nghiệt và phương pháp kỹ thuật để cách âm quan trọng.

NHIỆM VỤ

Sứ mệnh của VINCO là cung cấp các dịch vụ chuyên biệt trong lĩnh vực cách âm và cách âm, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ bằng kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của mình, thúc đẩy điều kiện làm việc đầy đủ cho người lao động và tôn trọng môi trường.

TẦM NHÌN

VINCO dự định trở thành một công ty tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ sản xuất vật liệu cách âm, với các tiêu chuẩn chất lượng cao được hỗ trợ bởi việc chứng nhận kỹ năng của chúng tôi về các công nghệ mới mới nổi.

Chúng tôi tin rằng năng lực sản xuất và cơ sở vật chất mới cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các dự án mới, nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất, chất lượng tốt nhất.