ఫోమ్ ఇన్సులేషన్

 • ఎకౌస్టిక్ ప్యానెల్లు సౌండ్ఫ్రూఫింగ్, పాలియురేతేన్ ఫోమ్

  ఎకౌస్టిక్ ప్యానెల్లు సౌండ్ఫ్రూఫింగ్, పాలియురేతేన్ ఫోమ్

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్ - రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి
  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.

  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి- ప్యానెల్లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ ధ్వని ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్ చేయండి - నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా మీ ఆడియో నాణ్యతను తక్షణమే మెరుగుపరచండి
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.

  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.ఆకృతి చేయడం సులభం మరియు పరిమాణానికి కత్తిరించడం, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.

 • ఎకౌస్టిక్ ఫోమ్ షీట్లు, సౌండ్ ప్రూఫ్ ప్యాడింగ్

  ఎకౌస్టిక్ ఫోమ్ షీట్లు, సౌండ్ ప్రూఫ్ ప్యాడింగ్

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్ - రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి
  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.

  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి - ప్యానెల్లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ ధ్వని ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్ చేయండి - నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా మీ ఆడియో నాణ్యతను తక్షణమే మెరుగుపరచండి
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.

  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.సులభంగా
  ఆకారం మరియు పరిమాణానికి కట్, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.

 • ఎకౌస్టిక్ షీట్లు, శబ్ద పదార్థం

  ఎకౌస్టిక్ షీట్లు, శబ్ద పదార్థం

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్- రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి
  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.

  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి - ప్యానెల్లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ ధ్వని ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్ చేయండి - నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా మీ ఆడియో నాణ్యతను తక్షణమే మెరుగుపరచండి
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.

  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.సులభంగా
  ఆకారం మరియు పరిమాణానికి కట్, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.

 • షడ్భుజి ఆకారం ధ్వని ఫోమ్ నమూనాలు

  షడ్భుజి ఆకారం ధ్వని ఫోమ్ నమూనాలు

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్- రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి
  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.

  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి - ప్యానెల్లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ ధ్వని ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్ చేయండి- నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా తక్షణమే మీ ఆడియో నాణ్యతను మెరుగుపరచండి
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.

  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.సులభంగా
  ఆకారం మరియు పరిమాణానికి కట్, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.

 • బాస్ ట్రాప్, స్టూడియో ఫోమ్

  బాస్ ట్రాప్, స్టూడియో ఫోమ్

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్- రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి
  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.

  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి- ప్యానెల్లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ ధ్వని ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్ చేయండి - నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా మీ ఆడియో నాణ్యతను తక్షణమే మెరుగుపరచండి
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.

  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.సులభంగా
  ఆకారం మరియు పరిమాణానికి కట్, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.

 • సౌండ్ అబ్సోర్బింగ్ ఫోమ్, స్టూడియో సౌండ్ ప్రూఫ్

  సౌండ్ అబ్సోర్బింగ్ ఫోమ్, స్టూడియో సౌండ్ ప్రూఫ్

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్ - రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి
  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.

  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి - ప్యానెల్లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ ధ్వని ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్ చేయండి - నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా మీ ఆడియో నాణ్యతను తక్షణమే మెరుగుపరచండి
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.

  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.సులభంగా
  ఆకారం మరియు పరిమాణానికి కట్, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.

 • ఎగ్ ఫోమ్, ఎకౌస్టిక్ ఫోమ్ ప్యానెల్లు

  ఎగ్ ఫోమ్, ఎకౌస్టిక్ ఫోమ్ ప్యానెల్లు

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్- రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి
  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.

  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి- ప్యానెల్లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ ధ్వని ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.

  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్ చేయండి- నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా తక్షణమే మీ ఆడియో నాణ్యతను మెరుగుపరచండి
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.

  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.సులభంగా
  ఆకారం మరియు పరిమాణానికి కట్, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.

 • పిరమిడ్ అకౌస్టిక్ ఫోమ్, ఫోమ్ సౌండ్ ప్యానెల్

  పిరమిడ్ అకౌస్టిక్ ఫోమ్, ఫోమ్ సౌండ్ ప్యానెల్

  * మీ స్టూడియో లేదా ఆఫీస్‌లోని గోడలపై స్పాట్ ట్రీటింగ్ సౌండ్‌కి గ్రేట్ - రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, కంట్రోల్ రూమ్‌లు, ఆఫీస్ హోమ్‌లలో ఉపయోగించడానికి.

  స్టూడియోలు, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ థియేటర్‌లు, హోమ్ ఆఫీస్‌లు.
  * అవాంఛిత శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించండి - ప్యానెల్‌లు రెవెర్బ్, ఫ్లట్టర్ ఎకోలు, అవాంఛనీయ శబ్ద ప్రతిబింబాలు, అవాంఛితాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
  శబ్దాలు మరియు చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణం గల గదులు, థియేటర్ గదులు, రికార్డింగ్ స్టూడియోలు, చర్చిలు లేదా కార్యాలయాలకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి.
  * అధిక నాణ్యత గల ఆడియో మరియు వీడియో రికార్డింగ్‌ను చేయండి - నేపథ్య శబ్దం మరియు ప్రతిధ్వనిని తగ్గించడం ద్వారా తక్షణమే మీ ఆడియో నాణ్యతను మెరుగుపరచడం.
  మీ వాయిస్ ఓవర్లు, సంగీతం, ఇంటర్వ్యూలు, పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు లేదా YouTube వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు.
  * ప్రొఫెషనల్ లేదా హోమ్ రికార్డింగ్ స్టూడియో, కమర్షియల్ లేదా హోమ్ ఆఫీస్, రిహార్సల్ స్పేస్ లేదా హోమ్ థియేటర్‌ని గుర్తించడానికి ఉపయోగించండి.సులభంగా
  ఆకారం మరియు పరిమాణానికి కట్, మార్చడం పనితీరును ప్రభావితం చేయదు.