Gwesty a Bwytai

Acwsteg Gwesty a Bwyty

Mae "prysurdeb egnïol" yn ddisgrifiad cadarnhaol o'r bwyty.Mater arall yw bwytai "swnllyd".Os yw'ch cwsmeriaid yn anodd eu clywed yn ystod sgwrs, neu os oes angen i'ch gweinydd weiddi ar staff y gegin, mae angen i chi ddelio â rheoli sŵn.

活动隔断

活动隔断1

Problemau acwstig mewn bwytai

Mae’r ffactorau cymdeithasol-acwstig canlynol yn bwysig:

Cryfder amgylchynol neu gefndir pob grŵp cwsmeriaid

Preifatrwydd sgyrsiau rhwng grwpiau cwsmeriaid cyfagos

Eglurder deialog o fewn pob grŵp cwsmeriaid

Yn y bôn, dylai cwsmeriaid allu siarad yn dawel heb ymyrraeth gan fyrddau cyfagos.Mae angen i bob bwrdd gael ymdeimlad o breifatrwydd.

Gall sain a adlewyrchir o fyrddau caled, lloriau heb eu trin, waliau agored, a nenfydau gynhyrchu atseiniau neu sŵn gormodol.Bydd prosesu rheolaeth sain acwstig yn helpu i ailadeiladu eglurder deialog a phreifatrwydd cwsmeriaid.

Cynhyrchion acwstig a ddefnyddir mewn bwytai

Bydd paneli acwstig yn helpu i leihau atseiniau ym mhob math o leoedd.Gellir eu gosod mewn mannau cudd, megis nenfydau, er mwyn peidio ag ymyrryd â chynlluniau presennol.Fel arall, gellir defnyddio gwahanol feintiau paneli a lliwiau ffabrig i osod y paneli mewn collage neu batrwm ar y wal.

Gall paneli amsugno sain artistig sydd wedi'u hargraffu â delweddau neu luniau amrywiol integreiddio a gwella themâu presennol.

Mae opsiynau eraill yn cynnwys paneli acwstig wedi'u hongian o'r nenfwd, paneli acwstig 4" wedi'u hongian o'r nenfwd neu baneli bagiau coffi gwrthsain, sy'n rhoi golwg unigryw ac y gellir eu hychwanegu at unrhyw gaffi am ddim.