Gwybodaeth am y Diwydiant

 • Beth yw manteision gosod drws inswleiddio sain?

  Beth yw manteision gosod drws inswleiddio sain?

  1. Lleihau sŵn ac oeri Dwy nodwedd fwyaf nodedig drysau gwrthsain yw lleihau sŵn a lleihau gwres.Mae'r drws gwrthsain yn cael yr effaith o leihau cyseiniant tonnau sain, gall rwystro trosglwyddo sain, a lleihau'r sŵn i lai na 35-38 desibel.Condu thermol llawer is...
  Darllen mwy
 • Trosolwg a phrif fanteision paneli inswleiddio sain

  Trosolwg a phrif fanteision paneli inswleiddio sain

  Mae gan baneli inswleiddio sain y gwahaniaeth rhwng sain aer a sain dirgryniad.Bwrdd inswleiddio sain aer, hynny yw, bwrdd sy'n ynysu sain a drosglwyddir yn yr awyr.Mae paneli acwstig sy'n ynysu dirgryniad yn baneli a systemau sy'n inswleiddio sain a drosglwyddir mewn cydrannau parod anhyblyg ...
  Darllen mwy
 • Atebion a deunyddiau amsugno sain ar gyfer ystafelloedd cynadledda

  Atebion a deunyddiau amsugno sain ar gyfer ystafelloedd cynadledda

  Yn y cyfnod hwn, er mwyn trafod a delio â materion busnes a materion llywodraeth amrywiol.Ni waeth a fydd y llywodraeth, yr ysgol, y fenter neu'r cwmni yn dewis rhai ystafelloedd cyfarfod aml-swyddogaeth ar gyfer cyfarfodydd.Fodd bynnag, os na chaiff y gwaith adeiladu sain ei wneud ymhell cyn yr addurno mewnol ...
  Darllen mwy
 • Peidiwch â defnyddio paneli amsugno sain fel paneli gwrth-sain

  Peidiwch â defnyddio paneli amsugno sain fel paneli gwrth-sain

  Mae llawer o bobl yn credu ar gam mai paneli inswleiddio sain yw paneli amsugno sain;mae rhai pobl hyd yn oed yn camgymryd y cysyniad o baneli amsugno sain, gan feddwl y gall paneli amsugno sain amsugno sŵn dan do.Rwyf mewn gwirionedd wedi dod ar draws rhai cwsmeriaid a brynodd baneli amsugno sain ac yn ...
  Darllen mwy
 • Beth mae dylunio acwstig pensaernïol yn ei gynnwys?

  Beth mae dylunio acwstig pensaernïol yn ei gynnwys?

  Mae dyluniad acwsteg dan do yn cynnwys dewis siâp a chyfaint y corff, dewis a phennu'r amser atsain gorau posibl a'i nodweddion amlder, cyfuniad a threfniant deunyddiau amsugno sain a dylunio arwynebau adlewyrchol priodol i resymoli ...
  Darllen mwy
 • Problemau acwstig sy'n digwydd yn aml mewn theatrau cartref fila

  Problemau acwstig sy'n digwydd yn aml mewn theatrau cartref fila

  Onid ydych chi wedi bod eisiau theatr gartref breifat ers amser maith, gwylio'r ffilmiau mawr a gwrando ar gerddoriaeth unrhyw bryd, unrhyw le?Ond a ydych chi'n canfod na all yr offer theatr cartref yn eich ystafell fyw bob amser ddod o hyd i theatr neu theatr?Nid yw'r sain yn iawn, ac nid yw'r effaith yn iawn.nawr dwi...
  Darllen mwy
 • Beth mae dylunio acwsteg pensaernïol yn ei gynnwys?

  Beth mae dylunio acwsteg pensaernïol yn ei gynnwys?

  Mae cynnwys dyluniad acwstig dan do yn cynnwys dewis maint a chyfaint y corff, dewis a phenderfynu ar yr amser atsain gorau posibl a'i nodweddion amlder, trefniant cyfunol deunyddiau amsugno sain a dylunio arwynebau adlewyrchol priodol i rea...
  Darllen mwy
 • Y syniad o ddylunio acwstig?

  Y syniad o ddylunio acwstig?

  Mae'r cysyniad o addurno acwstig yn estyniad o'r cysyniad a'r arfer o ddylunio mewnol cyffredinol ac addurno mewnol.Mae'n golygu, yn y cynllun dylunio mewnol, bod dyluniad acwstig mewnol a thechnoleg rheoli sŵn y gofod wedi'u hintegreiddio gyda'i gilydd, ac mae arddull, elfennau a ...
  Darllen mwy
 • Gofynion acwstig ar gyfer sinemâu?

  Gofynion acwstig ar gyfer sinemâu?

  Mae ffilmiau yn lle da i bobl gyfoes ddifyrru a dyddio.Mewn ffilm ardderchog, yn ogystal ag effeithiau gweledol da, mae effeithiau clywedol da hefyd yn bwysig.Yn gyffredinol, mae angen dau amod ar gyfer clyw: un yw cael offer sain da;y llall yw cael da ...
  Darllen mwy
 • Defnyddiwch y deunyddiau acwstig cywir, bydd y sain yn dda!

  Defnyddiwch y deunyddiau acwstig cywir, bydd y sain yn dda!

  Mae arbenigwyr amgylchedd acwstig yn dweud wrthych, “Efallai nad yw'r deunyddiau acwstig yn cael eu defnyddio'n gywir.Nid yw'r driniaeth acwstig yn cael ei ystyried wrth addurno'r bwyty, sy'n achosi'r amgylchedd i fod yn swnllyd, mae'r sain yn ymyrryd â'i gilydd, ac mae cyfaint y lleferydd yn cynnwys ...
  Darllen mwy
 • Gofynion Acwstig ar gyfer Sinemâu

  Gofynion Acwstig ar gyfer Sinemâu

  Mae ffilmiau yn lle da i bobl gyfoes ddifyrru a dyddio.Mewn ffilm ardderchog, yn ogystal ag effeithiau gweledol da, mae effeithiau clywedol da hefyd yn bwysig.Yn gyffredinol, mae angen dau amod ar gyfer clyw: un yw cael offer sain da;y llall yw cael da ...
  Darllen mwy
 • Beth ddylid rhoi sylw iddo wrth ddefnyddio ystafell gwrthsain mewn ffatri?

  Beth ddylid rhoi sylw iddo wrth ddefnyddio ystafell gwrthsain mewn ffatri?

  Mae'r ffatri'n defnyddio peiriant mawr iawn, felly mae angen atgyweirio a chynnal a chadw'r offer yn aml yn y broses o ddefnyddio bob dydd.Ar yr un pryd, mae angen gweithrediad llaw yn ystod y llawdriniaeth, felly mae'n fwy trafferthus i'w ddefnyddio;a sicrhau y gellir defnyddio'r ystafell gwrthsain.I weithio'n iawn a...
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/6