Theatrau Ffilm

Acwsteg theatr ffilm

Problemau acwstig mewn theatrau

Fel arfer mae gan theatrau personol ddwy broblem acwstig.Y broblem gyntaf yw lleihau trosglwyddiad sain i ystafelloedd cyfagos.Gellir datrys y broblem hon fel arfer trwy ddefnyddio deunyddiau inswleiddio sain neu ynysu (fel glud tawel neu lud gwyrdd) rhwng y waliau sych.
Yr ail broblem yw gwella ansawdd sain yn yr ystafell theatr ei hun.Yn ddelfrydol, dylai pob sedd yn y theatr fod â sain glir, o ansawdd uchel, sy'n gwbl ddealladwy.
Bydd triniaeth amsugno sain yr ystafell gyfan yn lleihau afluniad acwstig yr ystafell ac yn helpu i gynhyrchu sain ddymunol, ddi-fai.

1

Cynhyrchion acwstig a ddefnyddir mewn theatrau

Gall y panel acwstig helpu i reoli adlewyrchiadau cynnar, atsain fflyr ac atseiniad ystafell.Nid oes angen gorchuddio pob arwyneb â phaneli amsugno sain, ond mae dechrau o'r pwynt adlewyrchiad cyntaf yn fan cychwyn da.

Mae gan sain neu bas amledd isel donfedd hirach, sy'n hawdd ei " bentyrru" mewn rhai ardaloedd a chanslo ei hun mewn ardaloedd eraill.Mae hyn yn creu bas anwastad o sedd i sedd.Bydd Trapiau Cornel, Trapiau Bas Cornel Ewyn Acwstig a'n Trapiau Bas 4" yn helpu i sefydlogi'r afluniad amledd isel a achosir gan y tonnau sefyll hyn.

Er mwyn cael ymddangosiad unigryw, gall ein paneli amsugno sain celf argraffu unrhyw ddelweddau, posteri ffilm neu luniau ar ddeunyddiau graffig o ansawdd uchel.Defnyddiwch eich hoff olygfeydd ffilm neu gelf haniaethol i fod yn greadigol.

5