සිනමා ශාලා

සිනමා ශාලාවේ ධ්වනි විද්‍යාව

සිනමාහල්වල ධ්වනි ගැටළු

අභිරුචි සිනමාහල්වල සාමාන්‍යයෙන් ධ්වනි ගැටළු දෙකක් ඇත.පළමු ගැටළුව වන්නේ යාබද කාමරවලට ශබ්දය සම්ප්රේෂණය කිරීම අඩු කිරීමයි.මෙම ගැටළුව සාමාන්යයෙන් වියළි බිත්ති අතර ශබ්ද පරිවාරක හෝ හුදකලා ද්රව්ය (නිහඬ මැලියම් හෝ හරිත මැලියම් වැනි) භාවිතා කිරීමෙන් විසඳා ගත හැකිය.
දෙවන ගැටලුව වන්නේ රඟහල කාමරයේම ශබ්දයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමයි.ඉතා මැනවින්, රංග ශාලාවේ සෑම ආසනයක්ම පැහැදිලි, උසස් තත්ත්වයේ සහ සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම්ගත හැකි ශබ්දයක් තිබිය යුතුය.
මුළු කාමරයේම ශබ්ද අවශෝෂණ ප්‍රතිකාරය කාමරයේ ධ්වනි විකෘති කිරීම අවම කර ප්‍රසන්න, දෝෂ රහිත ශබ්දයක් නිපදවීමට උපකාරී වේ.

1

සිනමාහල්වල භාවිතා කරන ධ්වනි නිෂ්පාදන

ධ්වනි පැනලයට මුල් පරාවර්තන, flutter echo සහ room reverberation පාලනය කිරීමට උදවු කළ හැක.සෑම පෘෂ්ඨයක්ම ශබ්ද අවශෝෂණ පුවරු ආවරණය කිරීම අවශ්ය නොවේ, නමුත් පළමු පරාවර්තන ලක්ෂ්යයේ සිට ආරම්භ කිරීම හොඳ ආරම්භක ලක්ෂ්යයකි.

අඩු-සංඛ්‍යාත ශබ්දය හෝ bass හට දිගු තරංග ආයාමයක් ඇත, එය සමහර ප්‍රදේශ වල "ගොඩගැසීමට" පහසු වන අතර අනෙකුත් ප්‍රදේශ වල එය අවලංගු වේ.මෙය අසුනේ සිට අසුන දක්වා අසමාන බාස් නිර්මාණය කරයි.කෝනර් උගුල්, ධ්වනි ෆෝම් කෝනර් බාස් උගුල් සහ අපගේ 4" බාස් උගුල් මෙම ස්ථාවර තරංග නිසා ඇති වන අඩු සංඛ්‍යාත විකෘතිතාවය ස්ථාවර කිරීමට උපකාරී වේ.

අද්විතීය පෙනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා, අපගේ කලා ශබ්ද-අවශෝෂක පැනල්වලට උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රැෆික් ද්‍රව්‍ය මත ඕනෑම පින්තූර, චිත්‍රපට පෝස්ටර් හෝ ඡායාරූප මුද්‍රණය කළ හැකිය.නිර්මාණශීලී වීමට ඔබේ ප්‍රියතම චිත්‍රපට දර්ශන හෝ වියුක්ත කලාව භාවිතා කරන්න.

5