Biografer

Biograf akustik

Akustiska problem på teatrar

Anpassade teatrar har vanligtvis två akustiska problem.Det första problemet är att minska överföringen av ljud till intilliggande rum.Detta problem kan vanligtvis lösas genom att använda ljudisolerings- eller isoleringsmaterial (som tyst lim eller grönt lim) mellan de torra väggarna.
Det andra problemet är att förbättra ljudkvaliteten i själva teaterrummet.Helst bör varje sittplats i teatern ha ett tydligt, högkvalitativt och fullt förståeligt ljud.
Ljudabsorptionsbehandlingen av hela rummet kommer att minimera den akustiska distorsionen i rummet och hjälpa till att producera ett tilltalande, felfritt ljud.

1

Akustiska produkter som används i teatrar

Den akustiska panelen kan hjälpa till att kontrollera tidiga reflektioner, fladdereko och rumsefterklang.Det är inte nödvändigt att täcka varje yta med ljuddämpande paneler, men att börja från den första reflektionspunkten är en bra utgångspunkt.

Lågfrekvent ljud eller bas har en längre våglängd, vilket är lätt att "stapla upp" i vissa områden och ta bort sig själv i andra områden.Detta skapar ojämn bas från säte till säte.Hörnfällor, akustiska hörnbasfällor av skum och våra 4" basfällor hjälper till att stabilisera den lågfrekventa distorsion som orsakas av dessa stående vågor.

För att få ett unikt utseende kan våra konstljudabsorberande paneler trycka alla bilder, filmaffischer eller foton på högkvalitativt grafiskt material.Använd dina favoritfilmscener eller abstrakt konst för att vara kreativ.

5