Biografer

Biograf akustik

Akustiska problem på teatrar

Anpassade teatrar har vanligtvis två akustiska problem. Det första problemet är att minska överföringen av ljud till angränsande rum. Detta problem kan vanligtvis lösas genom att använda ljudisolering eller isoleringsmaterial (t.ex. tyst lim eller grönt lim) mellan de torra väggarna.
Det andra problemet är att förbättra ljudkvaliteten i själva teaterrummet. Helst ska varje plats i teatern ha ett klart, högkvalitativt och fullt förståeligt ljud.
Ljudabsorberingsbehandlingen i hela rummet minimerar den akustiska förvrängningen av rummet och hjälper till att producera ett tilltalande, felfritt ljud.

1

Akustiska produkter som används på teatrar

Den akustiska panelen kan hjälpa till att styra tidiga reflektioner, fladdereko och rums efterklang. Det är inte nödvändigt att täcka varje yta med ljudabsorberande paneler, men utgångspunkten från den första reflektionspunkten är en bra utgångspunkt.

Lågfrekvent ljud eller bas har en längre våglängd, vilket är lätt att "stapla upp" i vissa områden och avbryta sig själv i andra områden. Detta skapar ojämn bas från säte till säte. Hörnfällor, akustiska skum hörnbasfällor och våra 4 "basfällor hjälper till att stabilisera den lågfrekventa distorsion som orsakas av dessa stående vågor.

För att få ett unikt utseende kan våra ljudabsorberande paneler skriva ut bilder, filmaffischer eller foton på grafiskt material av hög kvalitet. Använd dina favoritfilmscener eller abstrakt konst för att vara kreativ.

5