Gwybodaeth inswleiddio sain

 • Manteision Defnyddio Paneli Acwstig yn Eich Cartref neu Swyddfa

  Manteision Defnyddio Paneli Acwstig yn Eich Cartref neu Swyddfa

  Mae paneli acwstig yn dod yn ychwanegiad cynyddol boblogaidd i gartrefi a swyddfeydd ledled y byd.Mae'r paneli hyn wedi'u cynllunio i amsugno sain, gan leihau atseiniau ac atseiniau mewn gofod.Gellir eu gosod ar waliau neu nenfydau, a dod mewn amrywiaeth o siapiau, meintiau, a lliwiau i weddu i unrhyw ...
  Darllen mwy
 • Y Canllaw Ultimate i Baneli Nenfwd Gwrthsain: Sut i Ddewis yr Un Cywir ar gyfer Eich Lle

  Y Canllaw Ultimate i Baneli Nenfwd Gwrthsain: Sut i Ddewis yr Un Cywir ar gyfer Eich Lle

  O ran creu amgylchedd heddychlon a thawel, mae atal sain yn allweddol.P'un a ydych am leihau sŵn gan gymdogion i fyny'r grisiau, creu swyddfa dawel, neu wella'r acwsteg mewn stiwdio gerddoriaeth, mae paneli nenfwd gwrthsain yn ddatrysiad hynod effeithiol.Yn y canllaw hwn...
  Darllen mwy
 • Beth yw bwrdd inswleiddio gwrthsain?

  Beth yw bwrdd inswleiddio gwrthsain?

  Mae bwrdd inswleiddio gwrthsain yn ddeunydd a ddyluniwyd yn arbennig wedi'i saernïo o dechnolegau arloesol i amsugno a rhwystro sŵn diangen.Fe'i gwneir yn nodweddiadol o ddeunyddiau trwchus a gwydn fel gwlân mwynol, ewyn polywrethan, neu wydr wedi'i lamineiddio, sydd â phriodweddau acwstig rhagorol.T...
  Darllen mwy
 • Effaith Rhyfeddol Paneli Acwstig wrth Greu Amgylcheddau Sain Gorau posibl

  Effaith Rhyfeddol Paneli Acwstig wrth Greu Amgylcheddau Sain Gorau posibl

  Yn y byd cyflym heddiw, rydyn ni'n cael ein hamgylchynu'n barhaus gan sŵn.Boed yn y traffig rhuadwy y tu allan, y clebran mewn caffis prysur, neu’r adleisiau mewn awditoriwm mawr, gall sŵn digroeso lesteirio’n sylweddol ein gallu i ganolbwyntio a dod o hyd i heddwch.Fodd bynnag, diolch i'r datblygiad...
  Darllen mwy
 • Beth mae dylunio acwsteg pensaernïol yn ei gynnwys?

  Beth mae dylunio acwsteg pensaernïol yn ei gynnwys?

  Mae cynnwys dyluniad acwstig dan do yn cynnwys dewis maint a chyfaint y corff, dewis a phenderfynu ar yr amser atsain gorau posibl a'i nodweddion amlder, trefniant cyfunol deunyddiau amsugno sain a dylunio arwynebau adlewyrchol priodol i rea...
  Darllen mwy
 • Gofynion acwstig ar gyfer sinemâu?

  Gofynion acwstig ar gyfer sinemâu?

  Mae ffilmiau yn lle da i bobl gyfoes ddifyrru a dyddio.Mewn ffilm ardderchog, yn ogystal ag effeithiau gweledol da, mae effeithiau clywedol da hefyd yn bwysig.Yn gyffredinol, mae angen dau amod ar gyfer clyw: un yw cael offer sain da;y llall yw cael da ...
  Darllen mwy
 • Defnyddiwch y deunyddiau acwstig cywir, bydd y sain yn dda!

  Defnyddiwch y deunyddiau acwstig cywir, bydd y sain yn dda!

  Mae arbenigwyr amgylchedd acwstig yn dweud wrthych, “Efallai nad yw'r deunyddiau acwstig yn cael eu defnyddio'n gywir.Nid yw'r driniaeth acwstig yn cael ei ystyried wrth addurno'r bwyty, sy'n achosi'r amgylchedd i fod yn swnllyd, mae'r sain yn ymyrryd â'i gilydd, ac mae cyfaint y lleferydd yn cynnwys ...
  Darllen mwy
 • Gofynion Acwstig ar gyfer Sinemâu

  Gofynion Acwstig ar gyfer Sinemâu

  Mae ffilmiau yn lle da i bobl gyfoes ddifyrru a dyddio.Mewn ffilm ardderchog, yn ogystal ag effeithiau gweledol da, mae effeithiau clywedol da hefyd yn bwysig.Yn gyffredinol, mae angen dau amod ar gyfer clyw: un yw cael offer sain da;y llall yw cael da ...
  Darllen mwy
 • Pedwar cam i'w hystyried wrth ddylunio ystafell gwrthsain

  Pedwar cam i'w hystyried wrth ddylunio ystafell gwrthsain

  Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae ystafell gwrthsain yn inswleiddiad sain.Mae'r rhain yn cynnwys gwrthsain wal, atal sain drysau a ffenestri, atal sain lloriau a gwrthsain nenfwd.1. Inswleiddiad sain waliau Yn gyffredinol, ni all waliau gyflawni effaith inswleiddio sain, felly os ydych chi am wneud gwaith da o sou ...
  Darllen mwy
 • Materion sydd angen sylw wrth ddylunio ac adeiladu ystafell gwrthsain!

  Materion sydd angen sylw wrth ddylunio ac adeiladu ystafell gwrthsain!

  Defnyddir ystafelloedd gwrthsain yn gyffredinol mewn diwydiannau cynhyrchu diwydiannol, megis inswleiddio sain a lleihau sŵn setiau generadur, peiriannau dyrnu cyflym a pheiriannau ac offer eraill, neu i greu amgylchedd naturiol tawel a glân ar gyfer rhai offerynnau a mesuryddion, a gall hefyd ...
  Darllen mwy
 • Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn neidio o gwmpas gartref rhag ofn gwneud sŵn i'm cymdogion?

  Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn neidio o gwmpas gartref rhag ofn gwneud sŵn i'm cymdogion?

  Argymhellir mat gwrthsain ffitrwydd!Mae llawer o ffrindiau fel arfer yn gwneud rhywfaint o ymarfer corff gartref, yn enwedig nawr bod yna lawer o gyrsiau addysgu ffitrwydd ar-lein, mae'n gyfleus iawn dilyn wrth wylio.Ond mae problem, bydd y rhan fwyaf o symudiadau ffitrwydd yn cynnwys rhai symudiadau neidio.Os wyt ti...
  Darllen mwy
 • Y gwahaniaeth a'r cysylltiad rhwng rhwystr sŵn a rhwystr amsugno sain!

  Y gwahaniaeth a'r cysylltiad rhwng rhwystr sŵn a rhwystr amsugno sain!

  Mae'r cyfleusterau inswleiddio sain ar y ffordd, mae rhai pobl yn ei alw'n rhwystr sain, ac mae rhai pobl yn ei alw'n rhwystr amsugno sain Inswleiddiad sain yw ynysu sain ac atal trosglwyddo sain.Y defnydd o ddeunyddiau neu gydrannau i ynysu neu rwystro trosglwyddiad sain i obtai...
  Darllen mwy
123Nesaf >>> Tudalen 1/3