Amgylchedd byw

Cymhwyso acwstig yr amgylchedd Byw

Felly mae'ch amgylchedd byw i gyd wedi'i sefydlu a'ch bod chi'n barod i ddechrau gwneud ychydig o hud. Rydych chi'n arllwys eich holl amser ac ymdrech i'r gymysgedd orau rydych chi erioed wedi'i wneud, yn mynd â hi drosodd i ffrind i'w dangos ac yn sydyn nid yw'n swnio mor wych. Mae hyn fel arfer yn drysu'r mwyafrif o bobl ac maen nhw'n tybio bod ganddo rywbeth i'w wneud â'r sŵn yn cael ei feistroli. Yn anffodus, triniaeth ystafell acwstig wael (neu ddiffyg triniaeth) sy'n fwyaf cyffredin. Fodd bynnag, nod yr erthygl hon yw eich helpu i ddeall a phenderfynu ar y triniaethau gorau a mwyaf priodol ar gyfer eich gofod.

Deall eich Gofod
Y penderfyniad cyntaf a mwyaf hanfodol y bydd angen i chi ei wneud yw penderfynu beth yw eich nod ar gyfer eich lle. Os ydych chi'n ceisio creu lle amgylchedd byw cyfforddus, bydd angen i chi boeni am driniaeth ystafell acwstig yn llawer llai gan mai dim ond gydag unrhyw grynhoadau amledd annymunol neu fyfyrdodau rhyfedd y bydd angen i chi ddelio ag ef. Fodd bynnag, os ydych chi'n ceisio creu ystafell reoli sydd wedi'i bwriadu ar gyfer cymysgu neu feistroli, bydd llawer mwy i feddwl amdano. Er mwyn yr erthygl hon, byddaf yn siarad am driniaeth ystafell acwstig ar gyfer lle cymysgu. Bydd hyn yn darparu'r mwyaf manwl.

31

Cynhyrchion acwstig a ddefnyddir yn yr amgylchedd byw

Datrysiad cyffredin i helpu i atal sain rhag gadael yr ystafell yw gweithio y tu mewn i'r wal. Mae defnyddio cyfansoddyn inswleiddio sain Quiet Glue Pro neu Green Glue rhwng haenau drywall yn ddull rhad a syml a all leihau trosglwyddiad sŵn yn fawr. Y gyfradd ymgeisio ar gyfer y cynhyrchion hyn yw 2 diwb fesul 4x8 drywall.

Er mwyn gwella'r sain yn yr ystafell, cael recordiadau cliriach a chynyddu deallusrwydd, dylid gosod cymwysiadau acwstig ar waliau a / neu nenfydau. Bydd defnyddio paneli acwstig ar waliau neu fel cymwysiadau nenfwd yn amsugno adleisiau ac yn lleihau atseinedd yn yr ystafell.

Mae nenfydau acwstig yn addas ar gyfer systemau grid nenfwd safonol ac maent yn ffordd hawdd o wella ansawdd acwstig ystafell heb ddefnyddio gofod wal.

Ar gyfer plant a chanolfannau teulu-gyfeillgar, gall ein paneli acwstig artistig ddefnyddio unrhyw ddelwedd, llun neu ddyluniad i helpu i greu amgylchedd cynnes, anfygythiol. Neu, dim ond ychwanegu ystod o liwiau o'n ffabrigau unigryw.

居家环境

居家环境1