Amgylchedd byw

Cymhwysiad acwstig yr Amgylchedd Byw

Felly mae gennych chi'ch amgylchedd byw i gyd wedi'i sefydlu ac rydych chi'n barod i ddechrau gwneud rhywfaint o hud.Rydych chi'n arllwys eich holl amser ac ymdrech i'r cymysgedd gorau rydych chi erioed wedi'i wneud, yn mynd ag ef drosodd i ffrind i'w ddangos iddynt ac yn sydyn nid yw'n swnio mor wych.Mae hyn fel arfer yn drysu'r rhan fwyaf o bobl ac maen nhw'n cymryd bod ganddo rywbeth i'w wneud â'r sŵn heb ei feistroli.Yn anffodus, mae hyn yn bennaf oherwydd triniaeth ystafell acwstig ddrwg (neu ddiffyg).Fodd bynnag, nod yr erthygl hon yw eich helpu i ddeall a phenderfynu ar y triniaethau gorau a mwyaf priodol ar gyfer eich gofod.

Deall eich Gofod
Y penderfyniad cyntaf a mwyaf hanfodol y bydd angen i chi ei wneud yw penderfynu beth yw eich nod ar gyfer eich gofod.Os ydych chi'n ceisio creu gofod amgylchedd byw cyfforddus, bydd angen i chi boeni llawer llai am driniaeth ystafell acwstig gan mai dim ond unrhyw gronni amlder annymunol neu adlewyrchiadau rhyfedd y bydd angen i chi ddelio â nhw.Fodd bynnag, os ydych chi'n ceisio creu ystafell reoli ar gyfer cymysgu neu feistroli, bydd llawer mwy i feddwl amdano.Er mwyn yr erthygl hon, byddaf yn siarad am driniaeth ystafell acwstig ar gyfer gofod cymysgu.Bydd hyn yn rhoi'r manylion mwyaf.

31

Cynhyrchion acwstig a ddefnyddir yn yr amgylchedd byw

Ateb cyffredin i helpu i atal sain rhag gadael yr ystafell yw gweithio y tu mewn i'r wal.Mae defnyddio Quiet Glue Pro neu Green Glue cyfansawdd inswleiddio sain rhwng haenau drywall yn ddull rhad a syml a all leihau trosglwyddiad sŵn yn fawr.Y gyfradd ymgeisio ar gyfer y cynhyrchion hyn yw 2 diwb fesul 4x8 drywall.

Er mwyn gwella'r sain yn yr ystafell, cael recordiadau cliriach a chynyddu eglurder, dylid cymhwyso cymwysiadau acwstig ar waliau a / neu nenfydau.Bydd y defnydd o baneli acwstig ar waliau neu fel cymwysiadau nenfwd yn amsugno adleisiau ac yn lleihau atseiniau yn yr ystafell.

Mae nenfydau acwstig yn addas ar gyfer systemau grid nenfwd safonol ac maent yn ffordd hawdd o wella ansawdd acwstig ystafell heb ddefnyddio gofod wal.

Ar gyfer canolfannau plant a theuluoedd, gall ein paneli acwstig artistig ddefnyddio unrhyw ddelwedd, llun neu ddyluniad i helpu i greu amgylchedd cynnes, anfygythiol.Neu, dim ond ychwanegu amrywiaeth o liwiau o'n ffabrigau unigryw.

居家环境

居家环境1