Gatyň aşagy

  • Winil pol izolýasiýasy, akustiki aşagy

    Winil pol izolýasiýasy, akustiki aşagy

    Winil pol izolýasiýasy, akustiki örtük dünýäde bezelen materiallaryň iň meşhur görnüşi, mekdeplerde, okuw merkezlerinde, çagalar baglarynda we ş.m. okuw ýerlerinde, hassahanalarda, zawodlarda, garrylar öýlerinde we ş.m. söwda merkezlerinde giňden ulanylýar. supermarketler, myhmanhanalar, güýmenje we dynç alyş merkezi, restoran, sport meýdançalary, işjeňlik merkezi, mejlisler otaglary, ussahanalar, ammar, howa menzili, demir ýol menzili, ýaşaýyş we ş.m.

  • Ses izolýasiýa poly, poluň izolýasiýasy, pol ses izolýasiýasy

    Ses izolýasiýa poly, poluň izolýasiýasy, pol ses izolýasiýasy

    Agaç pvc pollary rezin pollar dünýäde iň meşhur täze görnüşli bezeg materiallarydyr, mekdeplerde, okuw merkezlerinde, çagalar baglarynda we ş.m. okuw ýerlerinde, hassahanalarda, zawodda, garrylar öýlerinde we söwda merkezlerinde, şeýle hem söwda merkezlerinde giňden ulanylýar. supermarketler, myhmanhanalar, güýmenje we dynç alyş merkezi, restoran, sport meýdançalary, işjeňlik merkezi, mejlisler otaglary, ussahanalar, ammar, howa menzili, demir ýol menzili, ýaşaýyş we ş.m.