Taryh

公司 历程 1

Simpleönekeý, çalt we täsirli görnüşde ýokary ygtybarly çözgütleri hödürläp, hyzmatdan önümçilige çenli ähli ugurlarda kämillik gözläp, akustiki pudagyň ösmegine goşant goşýan ses izolýasiýa materialynda baý taryhymyz bar!

VINCO elmydama öňdebaryjy tehnologiýalar, hil we çeýeligi bilen işleýän ses izolýasiýa materiallaryny öndürmekde milli liderdir.

BAZARDA Pioner kompaniýasy we ýolbaşçy

Kompaniýanyň her bir işgäri, hil maksatlarymyzy amala aşyrmak üçin öz işinden goşant goşýar.Şonuň üçin okuwçylardan başlap, Dolandyryşa çenli her kimiň wezipesini ýerine ýetirip bolmaýar.

Her bir iş başyndan edilmeli.Bu edilse, diňe bir hil gowulaşman, eýsem çykdajylar hem azalýar, şeýlelik bilen Müşderilere we Kompaniýa peýdaly bolar.Hil girdejiligini ýokarlandyrýar.

Ösüş taryhy

• 2015 - Önümçilik masştabynyň giňelmegi, 200,000 inedördül metrden gowrak akustiki materiallaryň satuwy

• 2012 - Kompaniýada onlarça akustiki synag hasabaty bar.

• 2011 - Kompaniýanyň önümleri bütin dünýäde satylýar.

• 2009 - SGS, CE, CMA, ilac-MRA, CNAS şahadatnamalary.

• 2007 - Şençzhenen şäherinde “Vinco” ses izolýasiýa materiallary zawodynyň açylmagy we uly göwrümli önümçilige başlandy.

• 2003 - Şençzhenen Winkonyň ses izolýasiýa materiallary kompaniýasy döredildi.

Dizaýnyndan, öndürilişinden, gurnamagyndan we programmirlemeginden birmeňzeş talaplary ýerine ýetirip bileris.Taslamany islän ýeriňizde alarys we talap edilýänçä bararys.